Locatie voor Cursussen en Activiteiten KWA

De KWA is een officiƫle vereniging. Dit houdt in dat ieder lid kan meebeslissen over het beleid. Voor de uitvoering daarvan is er een gekozen bestuur, bestaande uit vijf leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden met wisselende portefeuilles. Elk jaar is er een Algemene Ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt en waarin de koers van de KWA wordt bepaald.

De docenten zijn de enige betaalde krachten. Alle andere werkzaamheden om de activiteiten van de KWA mogelijk te maken, worden uitgevoerd door de leden op basis van vrijwilligheid. In beginsel wordt van iedereen verwacht dat hij/zij zich naar vermogen voor de vereniging inzet. Naast het bestuur verrichten leden bepaalde taken, zoals de ledenadministratie, het beheer van de kas en van de dagstaten waarop wordt bijgehouden wie aan welk dagdeel heeft deelgenomen. Daarnaast zijn er diverse werkgroepen en commissies werkzaam: de PR groep, de expocommissie, de excursiecommissie, de huisvestingsgroep, de tuingroep, de kascontrolecommissie, de commissie huishoudelijke zaken en de zomeratelier-commissie.
In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement staan de regels en richtlijnen voor de organisatie van de vereniging.

knopLidmaatschap

knopVoorDeLeden

knopGeschiedenis