'Uit de pen van....'

Maandelijks vertelt een van onze leden of docenten zijn of haar ervaringen, mooie momenten, anekdotes of belevenissen bij de KWA. Deze maand: Jetse van der Veen

"Nooit heb ik echt geweten wat ik met mijn handen wou doen; alleen dat ik er iets mee wou doen".

Toen ik ondervond dat productontwerper niks voor mij was, ben ik in Velp landschapsinrichting gaan studeren. Hier heb ik vermoedelijk een bepaald gevoel gekregen voor vormgeving. Ondanks dat de studie succesvol was afgerond en ik 1 jaar in dit veld heb gewerkt, kwam ik tot de ontdekking dat ik niet mijn hele leven binnen wou zitten. Ik wou nog steeds gewoon domweg met mijn handen bezig zijn. Daarom ben ik de hovenierswereld ingestapt, wat wellicht minder goed verdient, maar waar ik me wel beter voel. Hier heb ik anders leren kijken naar vormgeving. Denk aan: kunnen zien waar een haag recht is en waar niet, vormgeving van elementen in de tuin en plaatsing ervan. De manier van kijken die ik zo heb opgedaan, is wat ik gebruik voor de beelden die ik tot op heden probeer te maken.

Jetse van der Veen Uit de pen van februari 2020In het najaar van 2009 ben ik toen 5 dagen gaan beeldhouwen als een soort vakantie. En een paar jaar later nog een keer. Omdat ik geen plek heb in huis ben ik toen via internet gaan zoeken naar een vereniging. En zo ben ik voor het eerst in 2013 op de dinsdagavond groep terecht gekomen, waar ik nu nog steeds het meest ben.

99% van de tijd ben ik met beeldhouwen bezig en ik probeer mijzelf elke keer weer te motiveren met uitdagende beeldhouwwerken. Sinds een paar jaar werk ik meer aan de hand van tekeningen die ik bedenk. Ook voor houvast.

Naast beeldhouwen vind ik het ook leuk om af en toe te kijken hoe andere mensen aan het werk zijn. Ik beschouw de vereniging als een plezierige en ontspannen werkplek die het voor mij mogelijk maakt om de dingen te maken die ik mooi vind. Ik ben dan ook van plan om dat nog vele jaren te doen.

 


Een korte historie van de KWA

Op 19 april 1969 wordt de Werkgroep Vrijetijdskunstenaars opgericht, als Arnhemse afdeling van de landelijke Federatie van Amateur Beeldende Kunstenaars (F.A.B.K.). De vereniging wordt een half jaar later herdoopt tot Kreatieve Werkgroep Arnhem. Een stuwende kracht is graficus, illustrator en aquarellist Ap Dekkers (1925-2007), landelijk bekend door zijn schriftelijke cursus tekenen. Het doel is om iedereen, van beginner tot kunstenaar, in zijn vrije tijd de kans te geven zich in een of andere vorm van beeldende kunst verder te bekwamen, onder begeleiding van volledig bevoegde kunstdocenten. Dekkers start met ruim 30 deelnemers en vijf avondbijeenkomsten in de Coehoorn, het gebouw van de Volksuniversiteit. De KWA kent een voorspoedig begin en ontvangt een gemeentelijke subsidie. Al snel wordt een gastvrij onderdak gevonden bij Stichting Het Dorp. Het KWA-programma bestaat uit schilderen, creatief tekenen, boetseren, wandkleden ontwerpen en model- en portrettekenen. Dekkers zelf is één van de begeleiders. De eerste algemene ledenvergadering vindt plaats op 20 januari 1971. Op 21 februari 1972 wordt de KWA als vereniging koninklijk goedgekeurd. Ook worden er direct al exposities georganiseerd.

Groei

Het ledenaantal groeit in de jaren zeventig gestaag tot circa 140 leden. Er is behoefte aan uitbreiding van activiteiten. Ap Dekkers start op donderdagochtend met 20 deelnemers met model- en portrettekenen in een lokaal te Velp. Vanaf september 1977 volgt de donderdagmiddag met afwisselend textiel en vrij schilderen en tekenen. De activiteiten worden uitgebreid met meerdaagse schilderweekends en excursies naar Duitsland en België. In 1981 kent de ‘vrijetijdsacademie’ ruim 200 leden en 6 begeleiders: de ruimte in het Dorp en in Velp wordt te krap en een ledenstop is zelfs noodzakelijk. De gemeente biedt de vereniging de wat verwaarloosde lagere school in Schaarsbergen te huur aan om daar de activiteiten te concentreren en uit te breiden. Er start een wervingscampagne voor nieuwe leden en een fondsenwerving voor de inrichting. De leden knappen met vereende krachten het gebouw op en vormen het om tot atelierruimten. Het gebouw wordt begin 1982 officieel geopend. Men heeft dan de beschikking over drie lokalen, een vergaderruimte, een tuin en een eigen parkeerplaats. Uiteindelijk verkrijgt de KWA het pand in eigendom. In 2016 kan de KWA dankzij een legaat een nieuwe werkschuur bouwen, speciaal voor de beeldhouwactiviteiten. Een meerjarenplan met meerjarenbegroting voor de renovatie van het monumentale gebouw is in uitvoering.

Met een ledental van ca. 300 voorziet de KWA duidelijk in de creatieve behoeften die in de regio leven.

knopLidmaatschap

knopVoorDeLeden

knopGeschiedenis