Uit de pen van Michel Coetsier

 
Op zoek naar kennis & kunde die morgen niet verouderd is 

Na een lange carrière in de ICT waar, wat ik vandaag leerde morgen alweer verouderd was, ben ik mij na mijn pensionering gaan richten op "dingen leren die morgen niet gelijk verouderd zijn". Zo kwam ik terecht bij (middeleeuws) boekbinden; kalligrafie en het verluchten van boeken. Sinds 2017, in vervolg daarop, ook weer bij mijn oude tekenen- en schilderen hobby en vond in het KWA een warm bad.
Mijn belangstelling gaat uit naar portret- en modeltekenen. Daarnaast heb ik ook een zwak voor Urban sketching, grafische technieken en beeldhouwen, mogelijkheden door het KWA ondersteund. Mijn hele leven (72 jr) hebben creatieve ambachten mij geïnspireerd. Voorbeelden daarvan kunt u zien op mijn website https://michelcoetsier.jimdofree.com/drawings/ in de onderdelen: Illustrations; Urban Sketching; Portrait; Bargue Plates; Figure Drawing; Figuary 2019 ed.

Diversiteit van werken

Michel Coetsier diversiteit van werken1

Michel Coetsier diversiteit van werken2   

Vertrekpunt

Mijn uitgangspunt is dat ik eerst de mens goed moet kunnen tekenen voor ik van mijzelf kan zeggen dat ik kan tekenen/schilderen. De discipline “portret & model tekenen/schilderen” trekt een grote wissel op observeren, proporties, dynamiek herkennen en "story telling". Daar komt alles samen: perspectief; kleur- & zw-gradaties; expressie; geheugentekenen etc.
Ergens meen ik gelezen te hebben dat de grote Picasso zoiets ooit eens heeft gezegd. Pas dan kun je de vrijheid nemen om alles te ontdekken. “Word eerst tekenaar & schilder, daarna kunstenaar” of woorden van gelijke strekking. 

Model & portret

Michel Coetsier model en portret 1png

Michel Coetsier model en portret2

Beheerder Documentatie

Sinds kort ben ik aangesteld als beheerder van de documentatiekast. Het boekbinder zijn, komt mij daarbij goed van pas. Inmiddels heb ik al verschillende boeken gerestaureerd en één volledig opnieuw ingebonden. Ook heb ik een andere taxonomie voor de indeling opgezet, zodat men sneller een boek kan vinden. Privé beschik ik over een ruime e-bibliotheek van boeken en artikelen over de disciplines waar we ons op het KWA mee bezig houden. Mocht iemand een bepaald boek of artikel zoeken, kan hij mij altijd een e-mail sturen, wie weet kan ik helpen.     


Jubileum expositie

Onderstaand een kort overzichtsfimpje van de opening van onze jubileum expositie op zondag 13 oktober 2019. Het is samengesteld vanuit foto's en spontaan met de hand gefilmde camerafragmenten, die op die dag zijn gemaakt.


Een korte historie van de KWA

Op 19 april 1969 wordt de Werkgroep Vrijetijdskunstenaars opgericht, als Arnhemse afdeling van de landelijke Federatie van Amateur Beeldende Kunstenaars (F.A.B.K.). De vereniging wordt een half jaar later herdoopt tot Kreatieve Werkgroep Arnhem. Een stuwende kracht is graficus, illustrator en aquarellist Ap Dekkers (1925-2007), landelijk bekend door zijn schriftelijke cursus tekenen. Het doel is om iedereen, van beginner tot kunstenaar, in zijn vrije tijd de kans te geven zich in een of andere vorm van beeldende kunst verder te bekwamen, onder begeleiding van volledig bevoegde kunstdocenten. Dekkers start met ruim 30 deelnemers en vijf avondbijeenkomsten in de Coehoorn, het gebouw van de Volksuniversiteit. De KWA kent een voorspoedig begin en ontvangt een gemeentelijke subsidie. Al snel wordt een gastvrij onderdak gevonden bij Stichting Het Dorp. Het KWA-programma bestaat uit schilderen, creatief tekenen, boetseren, wandkleden ontwerpen en model- en portrettekenen. Dekkers zelf is één van de begeleiders. De eerste algemene ledenvergadering vindt plaats op 20 januari 1971. Op 21 februari 1972 wordt de KWA als vereniging koninklijk goedgekeurd. Ook worden er direct al exposities georganiseerd.

Groei

Het ledenaantal groeit in de jaren zeventig gestaag tot circa 140 leden. Er is behoefte aan uitbreiding van activiteiten. Ap Dekkers start op donderdagochtend met 20 deelnemers met model- en portrettekenen in een lokaal te Velp. Vanaf september 1977 volgt de donderdagmiddag met afwisselend textiel en vrij schilderen en tekenen. De activiteiten worden uitgebreid met meerdaagse schilderweekends en excursies naar Duitsland en België. In 1981 kent de ‘vrijetijdsacademie’ ruim 200 leden en 6 begeleiders: de ruimte in het Dorp en in Velp wordt te krap en een ledenstop is zelfs noodzakelijk. De gemeente biedt de vereniging de wat verwaarloosde lagere school in Schaarsbergen te huur aan om daar de activiteiten te concentreren en uit te breiden. Er start een wervingscampagne voor nieuwe leden en een fondsenwerving voor de inrichting. De leden knappen met vereende krachten het gebouw op en vormen het om tot atelierruimten. Het gebouw wordt begin 1982 officieel geopend. Men heeft dan de beschikking over drie lokalen, een vergaderruimte, een tuin en een eigen parkeerplaats. Uiteindelijk verkrijgt de KWA het pand in eigendom. In 2016 kan de KWA dankzij een legaat een nieuwe werkschuur bouwen, speciaal voor de beeldhouwactiviteiten. Een meerjarenplan met meerjarenbegroting voor de renovatie van het monumentale gebouw is in uitvoering.

Met een ledental van ca. 300 voorziet de KWA duidelijk in de creatieve behoeften die in de regio leven.

   
   

knopLidmaatschap

knopVoorDeLeden

knopGeschiedenis