'Uit de pen van....'

Maandelijks vertelt een van onze leden of docenten zijn of haar ervaringen, mooie momenten, anekdotes of belevenissen bij de KWA. Deze maand: Coby Tien.

Van Plakker tot Hakker

Voordat ik aan mijn rechteroor was geopereerd en de amandelen waren geknipt, was ik vaak ziek. Mijn moeder maakte dan een bedje op in de kamer en gaf mij een kartonnen fruitschaal en staafjes gekleurde boetseerklei. Zo ontstonden de mooiste taferelen van mijn lievelingssprookjes. Sneeuwwitje naast een beekje waarin witte eendjes zwommen en achter een kerstboom een dwerg met iets dat op een hertje leek. Dit was het begin.
Ik ontwikkelde me tot “vrijetijdsgelegenheidskunstenaar”. Voor een jeugdvereniging maakte ik poppen voor de poppenkast om de verhalen op die manier spannend te houden. Later hadden onze kinderen daar ook weer plezier van. Voor bekenden maakte ik op verzoek poppen die iets met hun leven te maken hadden.
Coby Tien foto 2De plaatselijke bibliotheek wilde het poppen maken promoten en een medewerkster vroeg mij om enkele van mijn creaties tentoon te stellen. Dit resulteerde weer in het geven van cursussen. Dat was allemaal erg leuk, maar ik kreeg ook het gevoel dat er nog veel te leren viel.
De volgende stap was portret- en modelboetseren bij “De Mariënburg” in Arnhem. Onder leiding van Lettie Tax leerden we kijken naar licht en schaduw en om het beeld heen te lopen. Een gevleugelde kreet was: “Let op de hollingen en bollingen”.
Na een noodgedwongen pauze kwam ik bij het Nivon terecht. Daar gaf ene Anjeliek Blaauw les in beeldhouwen. Onder haar leiding leerde ik het gereedschap steeds beter gebruiken. Het hakken bleek minder inspannend dan ik had gedacht. Het zwaarste was eigenlijk het eindeloos schaven en schuren. Echter.. bij boetseren ben jijzelf de baas over het materiaal , maar bij beeldhouwen spreekt de steen een stevig woordje mee!! Een uitdaging! Toen Anjeliek naar het KWA vertrok, volgde de hele club.
Coby Tien foto 1Wat meteen opvalt is de geweldige sfeer. We raken op veel manieren geïnspireerd, o.a. door elkaars werk te bekijken. Bovenal is daar Anjeliek, die in jouw stijl meedenkt (soms zelfs even voor je poseert ) om vervolgens zulke goede adviezen te geven dat je het beste uit jezelf en uit je beeld haalt. Met de Werkschuur hebben we er een prettige ruimte bij gekregen.
Wat het plezier ook vergroot: de themamorgens, de tentoonstellingen op fantastische locaties en de gezellige- en leerzame excursies. (die soms zelfs op puzzeltochten lijken). Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de gemotiveerde docenten, bestuursleden en vrijwilligers.
Plakken of Hakken: bij het KWA ben ik eindelijk thuis!


Jubileum expositie

Onderstaand een kort overzichtsfimpje van de opening van onze jubileum expositie op zondag 13 oktober jl. Het is samengesteld vanuit foto's en spontaan met de hand gefilmde camerafragmenten, die op die dag zijn gemaakt.


Een korte historie van de KWA

Op 19 april 1969 wordt de Werkgroep Vrijetijdskunstenaars opgericht, als Arnhemse afdeling van de landelijke Federatie van Amateur Beeldende Kunstenaars (F.A.B.K.). De vereniging wordt een half jaar later herdoopt tot Kreatieve Werkgroep Arnhem. Een stuwende kracht is graficus, illustrator en aquarellist Ap Dekkers (1925-2007), landelijk bekend door zijn schriftelijke cursus tekenen. Het doel is om iedereen, van beginner tot kunstenaar, in zijn vrije tijd de kans te geven zich in een of andere vorm van beeldende kunst verder te bekwamen, onder begeleiding van volledig bevoegde kunstdocenten. Dekkers start met ruim 30 deelnemers en vijf avondbijeenkomsten in de Coehoorn, het gebouw van de Volksuniversiteit. De KWA kent een voorspoedig begin en ontvangt een gemeentelijke subsidie. Al snel wordt een gastvrij onderdak gevonden bij Stichting Het Dorp. Het KWA-programma bestaat uit schilderen, creatief tekenen, boetseren, wandkleden ontwerpen en model- en portrettekenen. Dekkers zelf is één van de begeleiders. De eerste algemene ledenvergadering vindt plaats op 20 januari 1971. Op 21 februari 1972 wordt de KWA als vereniging koninklijk goedgekeurd. Ook worden er direct al exposities georganiseerd.

Groei

Het ledenaantal groeit in de jaren zeventig gestaag tot circa 140 leden. Er is behoefte aan uitbreiding van activiteiten. Ap Dekkers start op donderdagochtend met 20 deelnemers met model- en portrettekenen in een lokaal te Velp. Vanaf september 1977 volgt de donderdagmiddag met afwisselend textiel en vrij schilderen en tekenen. De activiteiten worden uitgebreid met meerdaagse schilderweekends en excursies naar Duitsland en België. In 1981 kent de ‘vrijetijdsacademie’ ruim 200 leden en 6 begeleiders: de ruimte in het Dorp en in Velp wordt te krap en een ledenstop is zelfs noodzakelijk. De gemeente biedt de vereniging de wat verwaarloosde lagere school in Schaarsbergen te huur aan om daar de activiteiten te concentreren en uit te breiden. Er start een wervingscampagne voor nieuwe leden en een fondsenwerving voor de inrichting. De leden knappen met vereende krachten het gebouw op en vormen het om tot atelierruimten. Het gebouw wordt begin 1982 officieel geopend. Men heeft dan de beschikking over drie lokalen, een vergaderruimte, een tuin en een eigen parkeerplaats. Uiteindelijk verkrijgt de KWA het pand in eigendom. In 2016 kan de KWA dankzij een legaat een nieuwe werkschuur bouwen, speciaal voor de beeldhouwactiviteiten. Een meerjarenplan met meerjarenbegroting voor de renovatie van het monumentale gebouw is in uitvoering.

Met een ledental van ca. 300 voorziet de KWA duidelijk in de creatieve behoeften die in de regio leven.

knopLidmaatschap

knopVoorDeLeden

knopGeschiedenis