Uit de pen Annemiek Begas

 
Gelukkig mogen we weer aan de slag, ik heb het erg gemist

Ik was iemand die vond dat ze niet kon tekenen, en dat dus ook niet deed. Behalve droedels dan. Maar na een aantal cursussen kunstgeschiedenis, waaronder een colloquium Moderne Kunst, wilde ik zelf wel eens proberen hoe het was om met verf en penselen in de weer te gaan. Dan maar abstract.... Dat was in 2006.
Ik volgde een aantal beginnerscursussen in Amsterdam, waar ik toen woonde. En ik ging (en ga) in de zomer naar schilderworkshops in Frankrijk. Ik besloot me voorlopig te beperken tot het schilderen met acryl.
Na mijn verhuizing naar Ede vond ik een leuke schilderclub in Wageningen. Niet abstract, maar elke week een opdracht naar een “echt” stilleven, soms ook een landschap van een foto. Ik heb daar in de loop der jaren veel geleerd, zowel over materiaal en techniek (ook aquarel), als over de manier van kijken naar je onderwerp. En natuurlijk bleek ik goed genoeg te kunnen tekenen om een figuratief schilderij op te zetten.
In 2016 kreeg ik de behoefte om mijn horizon te verbreden. Op internet vond ik de KWA. Ik bezocht een open dag, sprak een proefles af, en daarna een proefperiode. En kwam terecht op de woensdagavond bij Annemarie Noorderwerf. Een héél klein groepje, veel vrijheid: het was wel even wennen. Maar al gauw vond ik het heerlijk om gewoon “mijn eigen ding” te doen. Soms n.a.v. een maandopdracht, vaak ook naar een eigen idee.
Annemiek Begas1Zo heb ik een schilderij van Morandi “ingekleurd”. Mezelf uitgedaagd met een stilleven, gecomponeerd met potjes uit de kast in het schilderlokaal: eerst van ieder potje een voorstudie maken. Een half jaar gewerkt aan een portret van mijn kleindochter (van foto). Annemarie begroette het allemaal enthousiast en begeleidde door op een positieve manier kritisch te kijken. Ook toen we naar de woensdagmiddag verhuisden, en de groep allengs groter werd, bleef ik me er thuis voelen.
Dus hoewel één van de dingen die me in de KWA aansprak was dat je bij diverse docenten je licht kunt opsteken is dat er bij mij nooit van gekomen. In de coronatijd heb ik helaas niet kunnen schilderen. Maar des te fijner is het om nu weer aan de slag te gaan! Ik heb het echt gemist. En de abstractie: die sluipt vanzelf mijn werk wel in.

Annemiek Begas twee fotos

 


Jubileum expositie

Onderstaand een kort overzichtsfimpje van de opening van onze jubileum expositie op zondag 13 oktober 2019. Het is samengesteld vanuit foto's en spontaan met de hand gefilmde camerafragmenten, die op die dag zijn gemaakt.


Een korte historie van de KWA

Op 19 april 1969 wordt de Werkgroep Vrijetijdskunstenaars opgericht, als Arnhemse afdeling van de landelijke Federatie van Amateur Beeldende Kunstenaars (F.A.B.K.). De vereniging wordt een half jaar later herdoopt tot Kreatieve Werkgroep Arnhem. Een stuwende kracht is graficus, illustrator en aquarellist Ap Dekkers (1925-2007), landelijk bekend door zijn schriftelijke cursus tekenen. Het doel is om iedereen, van beginner tot kunstenaar, in zijn vrije tijd de kans te geven zich in een of andere vorm van beeldende kunst verder te bekwamen, onder begeleiding van volledig bevoegde kunstdocenten. Dekkers start met ruim 30 deelnemers en vijf avondbijeenkomsten in de Coehoorn, het gebouw van de Volksuniversiteit. De KWA kent een voorspoedig begin en ontvangt een gemeentelijke subsidie. Al snel wordt een gastvrij onderdak gevonden bij Stichting Het Dorp. Het KWA-programma bestaat uit schilderen, creatief tekenen, boetseren, wandkleden ontwerpen en model- en portrettekenen. Dekkers zelf is één van de begeleiders. De eerste algemene ledenvergadering vindt plaats op 20 januari 1971. Op 21 februari 1972 wordt de KWA als vereniging koninklijk goedgekeurd. Ook worden er direct al exposities georganiseerd.

Groei

Het ledenaantal groeit in de jaren zeventig gestaag tot circa 140 leden. Er is behoefte aan uitbreiding van activiteiten. Ap Dekkers start op donderdagochtend met 20 deelnemers met model- en portrettekenen in een lokaal te Velp. Vanaf september 1977 volgt de donderdagmiddag met afwisselend textiel en vrij schilderen en tekenen. De activiteiten worden uitgebreid met meerdaagse schilderweekends en excursies naar Duitsland en België. In 1981 kent de ‘vrijetijdsacademie’ ruim 200 leden en 6 begeleiders: de ruimte in het Dorp en in Velp wordt te krap en een ledenstop is zelfs noodzakelijk. De gemeente biedt de vereniging de wat verwaarloosde lagere school in Schaarsbergen te huur aan om daar de activiteiten te concentreren en uit te breiden. Er start een wervingscampagne voor nieuwe leden en een fondsenwerving voor de inrichting. De leden knappen met vereende krachten het gebouw op en vormen het om tot atelierruimten. Het gebouw wordt begin 1982 officieel geopend. Men heeft dan de beschikking over drie lokalen, een vergaderruimte, een tuin en een eigen parkeerplaats. Uiteindelijk verkrijgt de KWA het pand in eigendom. In 2016 kan de KWA dankzij een legaat een nieuwe werkschuur bouwen, speciaal voor de beeldhouwactiviteiten. Een meerjarenplan met meerjarenbegroting voor de renovatie van het monumentale gebouw is in uitvoering.

Met een ledental van ca. 300 voorziet de KWA duidelijk in de creatieve behoeften die in de regio leven.

   
   

knopLidmaatschap

knopVoorDeLeden

knopGeschiedenis