Uit de pen van .... Christien Klein

Een oude belofte ingelost


Mijn geschiedenis bij de KWA begint twintig jaar geleden. Samen met anderen die een cursus portrettekenen hadden afgerond, zocht ik naar een inspirerende plek om te tekenen naar model. Ik herinner mij nog levendig de eerste les. Een mannelijk naaktmodel, wiens kop ik toevallig ook al had getekend tijdens de portretcursus. Ik maakte een tekening met houtskool, de docent gaf nuttige aanwijzingen, iedereen was in opperste concentratie aan het werk. Ik ben meteen bij de KWA gebleven en hoop er nog lang te kunnen zijn.
Wekelijks reed ik met mijn krijtjes en wisselende carpoolpartners naar de KWA. Aan het eind van de avond was de kop leeg en het papier vol. Een rustpunt in de week. Moest er een vergadering worden gepland? Jammer, maar op mijn KWA-avond kon ik niet.

Christien Klein 2000 Christien Klein 2015 Christien Klein 2019 Christien Klein 2020
2000 2015 2019 2020

 Eerst portret/model bij Margreet, later bij Marijke, een jaartje bij Dominique Ebbeng, een experimenteel dagdeel ‘model in een verhaal’. Na tien jaar wilde ik mijn schildertechniek verbeteren en toog naar de dinsdagavond, waar ik ontzettend veel nieuwe dingen heb geleerd. De lol in het werken staat voorop, een mooi resultaat is een opsteker.
Vorig jaar keerde ik terug naar mijn oude liefde: het portret, op dinsdagochtend. Dat is het fantastische van de KWA: een gevarieerd aanbod, uitstekende docenten, plezierige mensen, een inspirerende sfeer.

Ooit beloofde ik aan Margreet dat ik, als ik meer tijd zou krijgen, me zou inzetten voor de KWA. Die tijd is nu aangebroken, omdat ik na 25 jaar gestopt ben met mijn praktijk als arts voor
homeopathie in Oosterbeek. Sinds maart, het begin van de ‘coronatijd’, loop ik mee met het bestuur. Op 3 oktober ben ik in de algemene ledenvergadering benoemd tot bestuurslid. Inmiddels heeft Hans ter Beek in de bestuursvergadering van 21 oktober jl. de denkbeeldige voorzittershamer aan mij overhandigd. Als voorzitter hoop ik de KWA de komende periode samen met het bestuur, de docenten en de leden, jullie allemaal, gezond door de coronatijd te loodsen.


Jubileum expositie

Onderstaand een kort overzichtsfimpje van de opening van onze jubileum expositie op zondag 13 oktober 2019. Het is samengesteld vanuit foto's en spontaan met de hand gefilmde camerafragmenten, die op die dag zijn gemaakt.


Een korte historie van de KWA

Op 19 april 1969 wordt de Werkgroep Vrijetijdskunstenaars opgericht, als Arnhemse afdeling van de landelijke Federatie van Amateur Beeldende Kunstenaars (F.A.B.K.). De vereniging wordt een half jaar later herdoopt tot Kreatieve Werkgroep Arnhem. Een stuwende kracht is graficus, illustrator en aquarellist Ap Dekkers (1925-2007), landelijk bekend door zijn schriftelijke cursus tekenen. Het doel is om iedereen, van beginner tot kunstenaar, in zijn vrije tijd de kans te geven zich in een of andere vorm van beeldende kunst verder te bekwamen, onder begeleiding van volledig bevoegde kunstdocenten. Dekkers start met ruim 30 deelnemers en vijf avondbijeenkomsten in de Coehoorn, het gebouw van de Volksuniversiteit. De KWA kent een voorspoedig begin en ontvangt een gemeentelijke subsidie. Al snel wordt een gastvrij onderdak gevonden bij Stichting Het Dorp. Het KWA-programma bestaat uit schilderen, creatief tekenen, boetseren, wandkleden ontwerpen en model- en portrettekenen. Dekkers zelf is één van de begeleiders. De eerste algemene ledenvergadering vindt plaats op 20 januari 1971. Op 21 februari 1972 wordt de KWA als vereniging koninklijk goedgekeurd. Ook worden er direct al exposities georganiseerd.

Groei

Het ledenaantal groeit in de jaren zeventig gestaag tot circa 140 leden. Er is behoefte aan uitbreiding van activiteiten. Ap Dekkers start op donderdagochtend met 20 deelnemers met model- en portrettekenen in een lokaal te Velp. Vanaf september 1977 volgt de donderdagmiddag met afwisselend textiel en vrij schilderen en tekenen. De activiteiten worden uitgebreid met meerdaagse schilderweekends en excursies naar Duitsland en België. In 1981 kent de ‘vrijetijdsacademie’ ruim 200 leden en 6 begeleiders: de ruimte in het Dorp en in Velp wordt te krap en een ledenstop is zelfs noodzakelijk. De gemeente biedt de vereniging de wat verwaarloosde lagere school in Schaarsbergen te huur aan om daar de activiteiten te concentreren en uit te breiden. Er start een wervingscampagne voor nieuwe leden en een fondsenwerving voor de inrichting. De leden knappen met vereende krachten het gebouw op en vormen het om tot atelierruimten. Het gebouw wordt begin 1982 officieel geopend. Men heeft dan de beschikking over drie lokalen, een vergaderruimte, een tuin en een eigen parkeerplaats. Uiteindelijk verkrijgt de KWA het pand in eigendom. In 2016 kan de KWA dankzij een legaat een nieuwe werkschuur bouwen, speciaal voor de beeldhouwactiviteiten. Een meerjarenplan met meerjarenbegroting voor de renovatie van het monumentale gebouw is in uitvoering.

Met een ledental van ca. 300 voorziet de KWA duidelijk in de creatieve behoeften die in de regio leven.

knopLidmaatschap

knopVoorDeLeden

knopGeschiedenis