Uit de pen van Gerda Hendriks


Voorlopig blijf ik schilderen en beeldhouwen, er valt nog veel te leren.

In de zomer van 2016 maakte ik kennis met de KWA, tenminste met de locatie en met Anjeliek, een van de docenten. Een vriendin vertelde enthousiast over een workshop beeldhouwen en dat wilde ik ook wel eens proberen. Anjeliek adviseerde me om met een kleine, niet te harde steen te beginnen, maar mijn oog viel op een prachtige groene steen, hard en groot. Na drie dagen hakken en raspen kwam er wel enige vorm in, maar het was nog lang geen beeld. Na de tweede workshop in 2017 was het beeld af, ik was vooral trots op de mooie scherp gebogen lijn aan de top van de steen. Tot ik deze bij het afspoelen onder de kraan op de rand van de wasbak liet vallen en er een stukje uit die mooie scherpe lijn sprong. Toen ben ik maar lid geworden, allereerst om de steen af te maken, maar ook omdat ik het leuk vond om van een ruwe steen iets moois te maken. De steen leerde me ook dat niet alles even gemaakt kan worden, werken aan een beeld is voor mij ook een oefening in geduld. Zeker met de harde stenen waar mijn voorkeur toch naar uit blijft gaan.

April 2018 werd ik benaderd met de vraag of ik bestuurslid wilde worden en de PR voor mijn rekening wilde nemen. De huisstijl was aan vernieuwing toe, de website moest geactualiseerd worden en er waren diverse activiteiten waarvoor flyers gemaakt moesten worden. Tijdens mijn opleiding voor Landschapsontwerper leerde ik de beginselen van grafische vormgeving, die taken waren dus een kolfje naar mijn hand. Ik hoefde niet lang na te denken en omdat ik minder was gaan werken, had ik wel tijd voor deze nieuwe uitdaging. Sinds 2019 hebben we, dankzij een professionele ontwerper en websitebouwer een mooi nieuw logo en een schitterende website. Gelukkig hoef ik de PR niet alleen te doen, samen met een aantal leden vormen we de werkgroep PR. In een van de komende maandberichten vertellen we wat we allemaal zo’n beetje doen.

In de zomer van 2019 heb ik een workshop tekenen bij Margreet en Elsbeth gevolgd, een nieuwe uitdaging voor mij. Als landschapsontwerper ben ik gewend om te tekenen, maar dat zijn voornamelijk plattegronden. Ik heb wel geleerd om perspectieftekeningen te maken, maar dat is toch wel iets anders dan vrij tekenen. Inmiddels volg ik de lessen van Margreet op dinsdagavond en leer vooral om goed te kijken. Vanuit mijn werk moet ik heel precies tekenen, alles wat ik op papier zet moet immers ook zo uitgevoerd kunnen worden. In de tekenlessen probeer ik daar weer los van te komen, goed kijken is belangrijk, maar schilderen is meer dan het weergeven van wat je ziet, het moet immers geen foto worden.
Voorlopig blijf ik schilderen en beeldhouwen, er valt nog veel te leren.

 Gerda Hendriks         Gerda Hendriks         Gerda Hendriks


Jubileum expositie

Onderstaand een kort overzichtsfimpje van de opening van onze jubileum expositie op zondag 13 oktober 2019. Het is samengesteld vanuit foto's en spontaan met de hand gefilmde camerafragmenten, die op die dag zijn gemaakt.


Een korte historie van de KWA

Op 19 april 1969 wordt de Werkgroep Vrijetijdskunstenaars opgericht, als Arnhemse afdeling van de landelijke Federatie van Amateur Beeldende Kunstenaars (F.A.B.K.). De vereniging wordt een half jaar later herdoopt tot Kreatieve Werkgroep Arnhem. Een stuwende kracht is graficus, illustrator en aquarellist Ap Dekkers (1925-2007), landelijk bekend door zijn schriftelijke cursus tekenen. Het doel is om iedereen, van beginner tot kunstenaar, in zijn vrije tijd de kans te geven zich in een of andere vorm van beeldende kunst verder te bekwamen, onder begeleiding van volledig bevoegde kunstdocenten. Dekkers start met ruim 30 deelnemers en vijf avondbijeenkomsten in de Coehoorn, het gebouw van de Volksuniversiteit. De KWA kent een voorspoedig begin en ontvangt een gemeentelijke subsidie. Al snel wordt een gastvrij onderdak gevonden bij Stichting Het Dorp. Het KWA-programma bestaat uit schilderen, creatief tekenen, boetseren, wandkleden ontwerpen en model- en portrettekenen. Dekkers zelf is één van de begeleiders. De eerste algemene ledenvergadering vindt plaats op 20 januari 1971. Op 21 februari 1972 wordt de KWA als vereniging koninklijk goedgekeurd. Ook worden er direct al exposities georganiseerd.

Groei

Het ledenaantal groeit in de jaren zeventig gestaag tot circa 140 leden. Er is behoefte aan uitbreiding van activiteiten. Ap Dekkers start op donderdagochtend met 20 deelnemers met model- en portrettekenen in een lokaal te Velp. Vanaf september 1977 volgt de donderdagmiddag met afwisselend textiel en vrij schilderen en tekenen. De activiteiten worden uitgebreid met meerdaagse schilderweekends en excursies naar Duitsland en België. In 1981 kent de ‘vrijetijdsacademie’ ruim 200 leden en 6 begeleiders: de ruimte in het Dorp en in Velp wordt te krap en een ledenstop is zelfs noodzakelijk. De gemeente biedt de vereniging de wat verwaarloosde lagere school in Schaarsbergen te huur aan om daar de activiteiten te concentreren en uit te breiden. Er start een wervingscampagne voor nieuwe leden en een fondsenwerving voor de inrichting. De leden knappen met vereende krachten het gebouw op en vormen het om tot atelierruimten. Het gebouw wordt begin 1982 officieel geopend. Men heeft dan de beschikking over drie lokalen, een vergaderruimte, een tuin en een eigen parkeerplaats. Uiteindelijk verkrijgt de KWA het pand in eigendom. In 2016 kan de KWA dankzij een legaat een nieuwe werkschuur bouwen, speciaal voor de beeldhouwactiviteiten. Een meerjarenplan met meerjarenbegroting voor de renovatie van het monumentale gebouw is in uitvoering.

Met een ledental van ca. 300 voorziet de KWA duidelijk in de creatieve behoeften die in de regio leven.

   
   

knopLidmaatschap

knopVoorDeLeden

knopGeschiedenis